Категория В

 

– МПС чиято максимална маса не надвишава 3500кг., за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача.

Всички МПС категорията могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750кг. или да е над 750кг, ако максималната маса на състава не надвишава 4250кг.

ДОКУМЕНТИ

  • Възраст от 17 години и 9 месеца.
  • Диплома за завършено минимум основно образование (издадена преди 2017г.) или свидетелство за завършен 10-ти клас (след 2017г), като всяка друга по висока степен на образование се приема.
  • Валидна (във срок), както и без наранявания лична карта.
  • Снимка (паспортен формат)

забележка: При записване се представят копия на дадените документи, като се представят и оригиналите за сверка.

ОБУЧЕНИЕТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ДВА ЕТАПА

  • ТЕОРИЯ

Обучението е изградено от 40 учебни часа теоретични занятия по 45 мин. на учебен час със почивки по 10 мин между блок от 2 часа. Максимума часове на учебен ден са максимум 5 на ден за дадена група. В обучението са включени следните модули:

Устройство на автомобила, безопасност на движението, като е включен изучаването и на ЗЗДПП и неговото приложение. Включени са също така 4 часа устройство на автомобила.

  • ПРАКТИКА

Първоначално запознаване със устройството и функционирането на автомобила

Управление на полигон

Управление в тъмната част на денонощието

Управление в условия на интензивен трафик

Управление в извънградски условия

Управление в затруднени метеорологични условия

Управление на магистрала

И др. според нуждите на курсиста и преценка на обучаващия го инструктор.