Категория А2

С категория А2 може да се управлявам мотоциклети с мощност не по голяма от 35kW, и с отношение мощност/тегло, kw/kg, не по голямо от 0,2 kW/kg .

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ

 

При записване за курса обучавания трябва да има навършени 17 години и 9 месеца.

 

  • Диплома за завършено минимум основно образование (издадена преди 2017г.) или свидетелство за завършен 10-ти клас (след 2017г), като всяка друга по висока степен на образование се приема.
  • Валидна (във срок), както и без наранявания лична карта.
  • Валидна шофьорска книжка и контролен талон (ако има влезли в сила нарушения се представя и наказателно постановление в срок или постановление за удължаване на срока действие на акта)
  • Снимка (паспортен формат)

забележка: При записване се представят копия на дадените документи, като се представят и оригиналите за сверка.

 

ОБУЧЕНИЕТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ДВА ЕТАПА

 

  • ТЕОРИЯ

При притежание на кат.В се преминават 4 учебни теоретични часа по 45 мин. на учебен час. В обучението се акцентира върху устройство на мотоциклета. В този случай теоретичен изпит не се държи.

 

Ако кандидата не притежава кат.В преминава 36 учебни часа по „Безопасност на движението“ и 4 часа „Устройство на мотоциклета“.

 

  • ПРАКТИКА

– Преминават се задължително 20 учебни практични часове

– Първоначално запознаване със устройството и функционирането на мотоциклета

– Управление на полигон

– Управление в градски условия и интензивен трафик

И др. според нуждите на курсиста и преценка на обучаващия го инструктор.

 

Забележка:

  • При записване за кат. А2 и налична кат. А1 взета преди по малко от две години, се преминава обучение обхващащо 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”.
  • При записване за кат. А2 и налична кат. А1 взета преди повече от две години, се преминава обучение обхващащо 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”.