Категория А

 

– Всички мотоциклети или триколесни МПС с мощност над 15 KW.

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ

При записване за курса обучавания трябва да има навършени 23 години и 9 месеца или не по малко от 2 години управление на кат. А2.

  • Възраст от 23 години и 9 месеца.
  • Диплома за завършено минимум основно образование (издадена преди 2017г.) или свидетелство за завършен 10-ти клас (след 2017г), като всяка друга по висока степен на образование се приема.
  • Валидна (във срок), както и без наранявания лична карта.
  • Валидна шофьорска книжка и контролен талон (ако има влезли в сила нарушения се представя и наказателно постановление в срок или постановление за удължаване на срока действие на акта)
  • Снимка (паспортен формат)

забележка: При записване се представят копия на дадените документи, като се представят и оригиналите за сверка.

ОБУЧЕНИЕТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ДВА ЕТАПА

  • ТЕОРИЯ

При притежание на кат.В се преминават 4 учебни теоретични часа по 45 мин. на учебен час. В обучението се акцентира върху устройство на мотоциклета. В този случай теоретичен изпит не се държи.

Ако кандидата не притежава кат.В преминава 36 учебни часа по „Безопасност на движението“ и 4 часа „Устройство на мотоциклета“.

  • ПРАКТИКА

– Преминават се задължително 20 учебни практични часове

– Първоначално запознаване със устройството и функционирането на мотоциклета

– Управление на полигон

– Управление в градски условия и интензивен трафик

И др. според нуждите на курсиста и преценка на обучаващия го инструктор.

Забележка:

  • Ако лицето записващо се притежава кат. А1 преминава практично обучение от 14 учебни часа.
  • Ако лицето записващо се притежава кат. А2 по малко от 2 години преминава практично обучение от 14 учебни часа.
  • Ако лицето записващо се притежава кат. А2 не по малко от 2 години преминава практично обучение от 7 учебни часа.